نرم افزار WinBUGS یک بسته چندمنظوره است که به منظور انجام محاسبات و شبیه سازی زنجیره¬های مارکف مونت کارلو (MCMC) برای مدل¬های بیزی مختلف طراحی شده است. این نرم‌افزار بر پایه‌ی پروژه‌ی BUGS (استنباط بیزی با استفاده از نمونه‌گیری گیبز) شروع در ۱۹۹۸ شد.

 کتاب‌هایی  در مورد این نرم افزار:

Bayesian Analysis for the Social Sciences

Bayesian Modeling Using WinBUGS pdf

Doing_Bayesian_Data_Analysis

 Introduction to WinBUGS for Ecologists Bayesian approach to regression ANOVA mixed models and related analyses pdf

Statistics for Bioengineering Sciences With MATLAB and WinBUGS pdf

با توجه به عناوین کتاب‌های فوق و بسیاری کتاب‌های دیگر درمی‌یابیم نرم افزار وینباگز باوجود عمر کم آن نسبت به سایر نرم افزارها رشد ونفوذ بسیاری در علوم و زمینه ای مختلف داشته و کاربردهای خود را در زمینه‌های متفاوت به اثبات رسانده است. البته این امر را در کنار پیشرفت بسیار زیاد و بالا رفتن کاربرد استنباط بیزی  ونیاز به آن در عرصه ی علوم امروز می‌باشد.

تصاویری از نمای پنجره وخروجی برنامه:

winbugs6

sshot2_output

winbugs2

winbugs