R یک زبان برنامه نویسی شی‌گرای می‌باشد که بسیار شبیه S-Plus و برای محاسبات آماری طراحی شده است. پروژه R از سال ۱۹۹۵ در گروه آمار دانشگاه Auckland توسط اآقایان Robert Gentleman و Ross Ihalka (علت ناگذاری برنامه) شروع شد. درحال حاضر این زبان را یک تیم بین المللی نگه‌داری می کند و داوطلبانه توسعه می‌یابد. نشانی صفحه وب پروژه R به شرح زیر است:

http://www.r-project.org

RStudio-Ball

 با نرم افزار R می توانیم  اساس روش، مدل و الگوریتم آماری را به درستی درک کرد و روی خروجی خود کنترل بیشتری داشت و برای روش های جدید آماری و یا الگوریتم برنامه یا نرم افزار را بسط داد. از مزایای دیگر این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • زبان R داری راهنمای داخلی کامل است.
  • زبان R داری قابلیت گرافیکی بالااست.
  • آشنایی با این زبان به منزله آشنایی با زبان تجاری آماری S-Plus است.
  • زبان  R، زبان قوی است. یادگیری آن ساده و دارای توابع پیش‌ساخته آماری فراوانی است و پکیج ‌های بسیار زیادی به آن اضافه می‌شود.
  • در این زبان به سادگی می‌توان توابع مورد نظر کاربر را ساخت.
  • با زبان R می‌توان Package ساخت و در محیط R از آن استفاده نمود.

در کنار اینها R محدویت هایی دارد، ازجمله:

  • دارای امکان Gui نیست (در این مورد S-Plus امکانات خوبی دارد).
  • یک سیستم تجاری آن را پشتیبانی نمی‌کند.
  • برای استفاده و برنامه نویسی با آن باید فرامین را آموخت.
  • زبان R دارای مفسر است، بدین معنی که برای اجرا ترجمه نمی‌شود و به‌صورت فایل اجرایی (exe.*) در نمی‌آید.

 

تصاویری از نمای پنجره وخروجی برنامه:

 

r4

r3

r5