نرم افزار Excel یکی از برنامه‌های مهم و پرکاربرد از مجموعه برنامه‌های بسته نرم افزاری آفیس (Office) محصول شرکت مایکروسافت؛ یک برنامه صفحه گسترده یا Spreadsheet است که صفحات کاری، گرافیک و مدیریت داده‌ها را در خود جمع نموده است. اکسل استفاده از کامپیوتر در زمینه‌های مربوط به ریاضیلت، آمار، امور مالی و حسابداری را بسیار ساده و آسان کرده است.

 

analyzing_and_visualizing_data_with_excel_378x225

  • صفحه گسترده (Spread sheet) یک صفحه جدول بندی شده است که هر خانه، سل یا سلول (Cell) از این صفحه داری مختصات منحصر به فردی می باشد و هر فایل آن از چندین صفحه جدول بندی شده تشکیل شده است.

صفحه گسترده کاربردهای گوناگونی در پیش بینی های تجاری با استفاده از داده های موجود، خودکارکردن کارهای مالی و حسابداری و همچنین مدیریت طلب‌های مالی از این جمله  هستند. در این میان کاربرد  اکسل به واسطه تنوع کارایی آن چیزی فراتر از یک برنامه صفحه گسترده محسوب می‌شود. توانمندی‌هایی چون ایجاد بودجه ها، بررسی و تحلیل نتایج، انجام هر گونه تحلیل مالی، ایجاد نمودارها، استفاده بهینه از طرح‌بندی سطری و ستونی برای انواع لیست‌ها، امکان دسترسی  به دیگر داده ها از هر نوع منبع داده های، ایجاد داشبوردهای گرافیکی توسط خلاصه سازی حجم بزرگی از اطلاعات تجاری در قالب ساده تر و کوچکتر، ایجاد تصاویر گرافیکی و دیاگرام ها و همچنین خودکارسازی کارهای پیچیده تنها با یک کلیک ساده توسط  برنامه نویسی به زبان ماکرو (Macro) اماکن می پذیرد.

 

تصاویری از نمای پنجره وخروجی برنامه:

 

Excel4

spssoutput_0

Excel6